Положення парламенту

Затверджено рішенням зборів здобувачів освіти

20.09.2020 рік

І. Загальні положення

1.1. Учнівський парламент ВПУ є  органом  учнівського самоврядування, утвореним з метою забезпечення виконання учнями своїх обов'язків, захисту їх прав і свобод,    створення    умов    для    найбільш    повного    розкриття    творчого    потенціалу учнівської молоді через діяльність органів учнівського самоврядування.

1.2.         Учнівський парламент ВПУ діє на засадах добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3.         Учнівський парламент ВПУ в своїй діяльності керується Конституцією України та законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

II. Мета і завдання Учнівського парламенту ВПУ

2.1. Метою діяльності Учнівського парламенту ВПУ є представництво та захист
соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів учнів ВПУ.

2.2.   Учнівський парламент   сприяє   гармонійному   розвитку   особистості   учня,
формуванню у нього навичок організатора і керівника.

2.3. Головними завданнями Учнівського парламенту ВПУ є:

 • сприяння розвитку учнівського самоврядування в ВПУ;
  • забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між вчителями і органами учнівського самоврядування;

 

 • сприяння навчальній, науковій та творчій роботі учнів;
  • сприяння,  забезпечення   і  захист  прав  та  інтересів  учнів,  зокрема, стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення належних умов для проживання і відпочинку учнів;
   • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
   • організація співробітництва з учнями інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;
   • сприяння працевлаштуванню випускників;
   • участь у вирішенні питань міжнародного обміну учнями тощо.

III. Правовий статус Учнівського парламенту ВПУ

3.1.    Учнівський парламент ВПУ   починає   свою   діяльність   з   моменту
затвердження директором даного Положення.

3.2.   Учнівський парламент ВПУ у визначеному законодавством порядку та для '
виконання покладених на неї завдань має право:

 • представляти  і захищати законні права та інтереси учнів у державних органах та громадських організаціях;
 • розповсюджувати  серед учнів  інформацію  про  цілі та мету діяльності учнівського парламенту ВПУ;

.  • організовувати  лекції,  доповіді,  бесіди  та  консультації з  кола питань,  що випливають з мети та завдань діяльності учнівського парламенту ВПУ;

 • сприяти розвитку міжнародного учнівського співробітництва, організовувати спільні заходи з представниками закордонних навчальних закладів;
 • одержувати від дирекції інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності учнівського парламенту ВПУ та не заборонені чинним законодавством;
 
На даний момент 28 гостей на сайті