Оптимальні підходи до організації самоврядування в училищі

Традиційний

-         наявність привілеїв та особливих прав окремих осіб;

-         створення учнівської еліти;

-         руйнування міжособистісних стосунків;

-         побудова відношень підлеглості;

-         актив призначається;

-         педагогічне керівництво учасниками самоврядування;

-         примушування, нав’язування своєї точки зору.

Інноваційний

-         рівність можливостей;

-         змінність управлінських позицій;

-         особистісна взаємодія;

-         розвиток відношень співробітництва;

-         актив вибирається;

-         педагогічна підтримка учасників самоврядування;

-         задоволення учнівської природної потреби у самостійній діяльності;

-         демократичні стосунки між учнями;

-         добровільне об’єднання;

-         співробітництво.

 
На даний момент 27 гостей на сайті