Конституція учнівського парламенту "Профі"

Президент училища, виражаючи суверенну волю учнів, спираючись на давні традиції самоврядування, дбаючи про дотримання прав і свобод дитини та оптимальних умов навчання і розвитку, приймають цю Конституцію – основний закон.

Розділ 1. Загальні засади

Стаття 1.

Володимир-Волинське ВПУ є демократичним, правовим навчальним закладом.

Стаття 2.

Ця Конституція поширюється на всіх учнів училища незалежно від групи, віку і посадового становища.

Стаття 3.

Дитина, її життя, честь, гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю в училищі.

Стаття 4.

Право визначати, змінювати конституційний лад належить виключно учням училища, за погодженням із дирекцією та педагогічним колективом.

Стаття 5.

В училищі визнається принцип верховенства права.

Стаття 6.

Державною мовою є ураїнська. Училище сприяє вивченню іноземних мов – англійської, німецької.


Стаття 7.

Кожен учень має право користуватися училищним майном відповідно до закону.

Стаття 8.

Зовнішньоучилищна діяльність спрямована на встановлення контактів, взаємовигідного співробітництва.

Розділ 2. Права, свободи, обов’язки учнів

Стаття 9.

Права і свободи учнів, закріплені Конституцією, не є вичерпними.

Стаття 10.

Кожна людина в училищі має право на вільний розвиток особистості, якщо під час цього не порушуються права та свободи інших учнів.

Стаття 11.

Учні є рівними перед законом, незалежно від віку та групи.

Стаття 12.

Кожен учень має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покарання.

Стаття 13.

Кожному учневі гарантується право на свободу думки, слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань, за винятком грубих нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Стаття 14.

Кожен учень має право на свободу світогляду, віросповідання.

Стаття 15.

Учні мають право збиратся на збори й мітинги, якщо це не порушує Статуту училища та дисципліни.

Стаття 16.

Коржен учень має право на навчання, яке здійснює, навчаючись в певній групі.

Стаття 17.

Учням гаранутується свобода наукової, навчальної, літературної, художньої творочості.

Стаття 18.

Кожному учневі гаранутється право знати свої права та обов’язки.

Стаття 19.

Захист честі училища, репутації, шанування символіки є обов’язком кожного учня.

Стаття 20.

Кожен учень зобов’язаний неухильно дотримуватись Конституції, дисципліни та законів училища, не посягати на права, свободи, честь, гідність інших.

Розділ 3. Прикінцеві положення

Стаття 21.

День прийняття Конституції вважається училищним святом.

Стаття 22.

Конституційні норми підлягають змінам, доповненням та діють на всій території училища.

 

 
На даний момент 37 гостей на сайті