КОДЕКС ЧЕСТІ
 • Навчання для здобуття освіти.

Освіта має бути спрямована на:

-         розвиток особи, її талантів, розумових та фізичних здібностей;

-         виховання поваги до батьків, мови та національних цінностей;

-         підготовку дитини до свідомого життя;

-         виховання поваги до навколишнього середовища.

 • Доступ до інформації в усіх галузях знань.
 • Користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою училища.
 • Участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, дебатах.
 • Безпечні та нешкідливі умови навчання та праці.
 • Особисту, або через своїх представників, участь у самоврядуванні. Право обирати та бути обраним до органів самоврядування.
 • Вільно висловлювати свої думки, свободу думки, совісті, релігії.
 • Вільний доступ до інформації з питань пропаганди здорового способу життя.
 • Відпочинок та дозвілля, брати участь у культурно-мистецьких акціях, розважальних заходах.
 • Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
 • Бути свідомими громадянами своєї держави, дотримуватись Конституції та законів України, шанувати державні символи.
 • Наполегливо оволодівати знаннями, навчальними вміннями та навичками. Використовувати отримані знання в житті.
 • Брати активну участь в громадському житті училища. Шанувати і примножувати училищні традиції.
 • Дотримуватись правил особистої гігієни, займатися фізкультурою та спортом, загартовуватись.
 • Поважати батьків, інших членів родини. Бути чуйним та уважним до людей, що оточують тебе.
 • Бути дисциплінованими, ввічливими.
 • Знати нормативно-правові акти, які захищають права дитини.
 
На даний момент 32 гостей на сайті