Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
Програма роботи

Єдина науково-методична проблема, над якою працює колектив Володимир-Волинського ВПУ

2012-2013 н/р  -   2016-2017 н/р

"Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій"

Завдання

 -        дидактичні:

 • формування професійних, ключових, предметних, соціальних компетентностей учнів;
 • розвиток творчої активності кожного суб'єкта навчання;
 • забезпечення й стимулювання саморозвитку та самоактуалізації особистості учня;
 • розвиток науково-дослідницьких навичок учнів;
 • підвищення рівня навчальних досягнень;
 • удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.

 -        педагогічні:

системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів:

 • створення умов для постійного професійного удосконалення педагогів;
 • системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;;
 • розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів;
 • збагачення педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки;
 • орієнтація дидактичного забезпечення на уможливлення застосування інноваційних технологій ;
 • координація колективних форм і методів роботи.

Основні напрямки роботи над загальноучилищною методичною проблемою

“Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій” на

 2012 – 2013 н/р

2013 – 2014 н/р

2014 – 2015 н/р

2015 - 2016 н/р

2016 - 2017 н/р

Діагностичний етап,

який обумовив обрання науково-методичної проблеми

 1. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педагога.
 2. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів, їх здатності до розвитку та саморозвитку.
 3. Відвідування уроків, позакласних заходів дирекцією училища, методичним активом з наступним аналізом, виявленням професійного рівня педагогів.
 4. Анкетування, діагностування педагогів з метою встановлення рівня професійної кваліфікації.
 5. Складання карти діагностики педагогічної діяльності, систематизація побажань і утруднень педагогів.
 6. Виявлення науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності для педагогічного колективу.
 7. Обговорення і затвердження єдиної науково-методичної проблеми училища педагогічною радою.
 8. Створення ініціативної творчої групи (голови методкомісій) з метою визначення дидактичних та педагогічних завдань в роботі над новою науково-методичною проблемою.
 9. Складання плану роботи над єдиною науково-методичною проблемою училища на три найближчі роки.

 І етап.    ( 2012-2013 н.р. )

Завдання:

-   Збагачення педагогічних працівників знаннями з теорії педагогіки та методики, ефективного педагогічного досвіду щодо формування комепететного учня;

-   Домогтися розумінням кожним педагогічним працівником необхідності підвищення професійної майстерності для підготовки компетентного учня;

-   Реалізація компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу через впровадження сучасних освітніх технологій.

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Визначити основні аспекти загальноучилищної проблеми, над якими будуть працювати методичні комісії училища

Н.О. Місюченко

Голови м/к

До 05.06.2012р.

2.

Організувати роботу педагогічних працівників над індивідуальними методичними проблемами (в рамках загальноучилищної проблеми та проблеми методкомісії).

Скласти рекомендований список індивідуальних методичних проблем

Н.О. Місюченко

Голови м/к,

До 07.06.2012р.

3.

 

 

Оформити постійно діючу виставку літератури та матеріалів педагогічної періодики з загальноучилищної проблеми

Н.О. Місюченко

До 5.09.2012р.

 

 

4.

Оформити картотеку літератури та матеріалів педагогічної періодики з загальноучилищної проблеми

Н.О. Місюченко

А.М. Вихрістенко

До 10.09.2012р.

5.

Практикувати тренінгові заняття з педагогічними працівниками в школах підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання

Н.О. Місюченко

Згідно окремого плану протягом 2011-2012 н/р

 

6.

Провести навчальний семінар з викладачами "Компетентнісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу"

Н.О. Місюченко

Жовтень 2012р.

 

 

7.

Провести міні-дослідження "Компетентний педагог, який він?"

Методист

Голови методкомісій

Листопад 2012р.

8.

Провести консультацію – практикум з майстрами виробничого навчання «Сучасний психологічний підхід до проблеми індивідуалізації навчальної діяльності учнів»

Н.О. Місюченко

А.І. Люта

Жовтень 2012р.

9.

Організувати роботу авторських шкіл ефективного педагогічного досвіду:

–    викладача спецдисциплін В.В. Нестерука;

–    Майстра виробничого навчання Л.І. Камінської

Н.О. Місюченко

В.В. Нестерук

Л.І. Камінська

Протягом навчального року

згідно окремих планів

10.

Організувати педагогічне наставництво

Н.О. Місюченко

Протягом навчального року

11.

Організувати роботу клубу молодого викладача «Імпульс»

Н.О. Місюченко

До 15.09.2012р.

12.

Організувати роботу консультативного пункту для молодих викладачів «Психологічний супровід навчально-виховного процесу»

Психолог

Протягом навчального року

згідно окремого плану

13.

Скласти проспект-пам'ятку «Що таке компетентний учень»

Н.О. Місюченко

До 01.10.2012р.

14.

Оформити в методичному кабінеті виставку-вітрину «Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість»

Н.О. Місюченко

До 15.09.2012р.

15.

Провести педагогічні читання «Створення умов для формування компетентного учня на підґрунті сучасних інноваційних технологій»

Дирекція училища, методист

Січень 2012р.

16.

Організувати виставку дидактичних матеріалів до педагогічних читань «Грані творчості»

Голиви методкомісій

Січень 2012р.

17.

Організувати роботу постійно діючого семінару «Нові підходи до роботи педагогів ПТНЗ»

Дирекція

методист

Протягом навчально року

18.

Провести «Методичний тиждень»

Методист

Голови методкомісій

Листопад

19.

Організувати проведення уроків майстер-класів з демонстрацією впровадження інноваційних технологій

Викладачі з педагогічним званням

Протягом навчального року

20.

Поповнити новими матеріалами тематичну папку: «Ознайомтесь: інноваційні технології»

Н.О. Місюченко

Протягом навчального року

21.

Організувати проведення методичних конкурсів:

–     на кращу методичну розробку інноваційного уроку;

–     на кращий методичний посібник;

–     на кращий урок виробничого навчання;

–     на кращий тематичний захід.

Н.О. Місюченко

Голови методкомісій

Протягом навчального року

22.

Продовжити методичне патентування творчих знахідок педагогів в процесі роботи над проблемою

Методист

члени науково-методичної ради

Протягом навчального року

23.

В рамках роботи методичних комісій проводити аналіз тематичних атестацій, контрольних зрізів знань, директорських контрольних робіт для вивчення впливу впровадження інноваційних технологій на рівень навчальних досягнень учнів

Голови методкомісій

Протягом навчальної року

24.

Провести методичний тиждень

Методист

Голови методкомісій

Лютий 2012р.

25.

Винести на педагогічну раду розгляд питань:

–     «Діяльність методичних комісій, спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання»;

–     «Роль інноваційних технологій у формуванні предметних компетентностей учнів».

Н.О. Місюченко

Протягом навчального року

26.

Провести науково-практичну конференцію «Компетентнісно зорієнтована організація навчального процесу в умовах формування освіти ХХІ століття»

Дирекція

методист

Червень 2013р.

27.

Провести тиждень молодого майстра виробничого навчання

Листопад

2012р.

28.

Випустити № 11, № 12 інформаційно-методичного вісника «Стратегія успіху»

Методист

Грудень 2012р

Квітень 2013р.

29.

На допомогу майстрам-початківцям оформити «Методичний навігатор» молодого майстра виробничого навчання

Методист

До 01.03.2013р.

 II етап.      ( 2013 – 2014 н.р. )

Завдання:

-   Озброєння педагогічних працівників училища методикою реалізації проблемної теми.

-   Орієнтація дидактичного забезпечення на уможливлення застосування інноваційних технологій в процесі підготовки компетентного учня.

-   Вдосконалення форм і методів роботи педагогічного колективу над загальноучилищною проблемою.

 

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Провести анкетування та діагностику педагогічної діяльності педпрацівників з метою виявлення труднощів в роботі над проблемою

Методист

Червень 2014 р.

2.

Скласти та проаналізувати карти діагностики педагогічної діяльності

Методист

Червень 2014р.

3.

Спланувати проведення тематичних консультацій для педагогічних працівників на допомогу в реалізації науково-методичної проблеми училища

Методист

Протягом навчального року

4.

Проводити творчі звіти  викладачів і майстрів виробничого навчання, які досягли певних успіхів в роботі над проблемою

Методист Голови методкомісій

Протягом навчального року

5.

Проводити обмін досвідом та методичними знахідками в роботі над проблемою на заняттях шкіл підвищення педагогічної майстерності

Н.О. Місюченко

Протягом навчального року

6.

Практикувати звіти членів методкомісій про результативність роботи над індивідуальними методичними проблемами та єдиною методичною проблемою училища на засіданнях методкомісій

Голови м/к

Протягом навчального року

7.

Оформити кейс інноваційних уроків, проведених педпрацівниками училища в процесі роботи над проблемою

Методист

Квітень 2014р.

8.

Практикувати випуск методичних бюлетенів та репортажів з кращих уроків та тематичних заходів з метою ознайомлення членів педагогічного колективу з досягненнями колег в роботі над проблемою

Методист

голови методкомісій

Протягом навчального року

9

Розробити методичні рекомендації з питань здійснення компетентнісно-орієнтованого підходу до учнів

Методист

Лютий 2014р.

10

Провести дні творчої педагогіки «Райдуга талантів» з демонстрацією динаміки професійної майстерності педагогів

Методист

голови методкомісій

Лютий- березень 2014 р.

11

Провести педагогічні читання «Розвиток педагогічної майстерності вчителя як один з головних чинників формування компетентного учня»

Дирекція.

методист

Січень 2014р.

12

Випустити методичний бюлетень «З досвіду розвитку ключових компетентностей учнів на уроках»

Методист

Квітень 2014р.

13

Проводити постійний аналіз проміжних результатів в роботі над проблемою

Методист

Голови методичних комісій

Постійно

14

Провести виставку методичних знахідок до педагогічних читань "Віват, педагогічний пошук"

Голови методкомісій

Січень 2014р.

15

Поповнити новими дидактичними матеріалами методичний куточок «Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість»

Методист

Лютий 2014р.

16

Обговорити результативність роботи над єдиною загальноучилищною проблемою на засіданні науково-методичної ради методкабінету

Методист

члени науково-методичної ради

Грудень 2013р.

17

Активізувати роботу методичних комісій над проблемою. Провести спільне засідання всіх методичних комісій

Методист

Голова методкомісії

Лютий 2014 р.

18.

Вивчати досвід роботи педагогів інших шкіл та навчальних закладів, які працюють над аналогічними проблемами

Педпрацівники

Постійно

19.

Продовжити традицію педагогічного наставництва для молодих викладачів і майстрів виробничого навчання

Методист

Протягом навчального року

20.

Впроваджувати в практику роботи педагогічних працівників перспективний педагогічний досвід з проблеми училища

Педпрацівники

Постійно

21.

Продовжити методичне патентування творчих знахідок педагогічних працівників

Методист

члени науково-методичної ради

Протягом навчального року

22

Провести тиждень молодого викладача

Методист

Грудень 2013 р.

23.

Провести тиждень методичної допомоги майстру-початківцю

Методист

Листопад 2013р.

24.

Постійно аналізувати динаміку навчальних досягнень учнів

Голови методкомісій

Протягом навчального року

25.

Випустити буклети з ефективними педагогічним досвідом методичних комісій

Голови методичних комісій

Лютий 2014р.

  ІІІ етап.     ( 2014-2015 н.р. )

Завдання:

-   Удосконалення змісту науково-методичного забезпечення предметів і професій для підготовки компетентного учня;

-   Проведення моніторингових досліджень впливу зростання  професійної компетентності педагогів на формування компетентності

учнів;

-   Вдосконалення навчально-методичної бази предметів і професій в контексті впровадження інноваційних технологій;

-   Створення колективу однодумців.

 

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Обговорення питання впливу професійної компетентності педагогів на формування компетентного учня

С.В.Калитюк

Голови м/к

Жовтень 2014 р.

2.

Організація роботи методичних комісій над методичними проблемами, які розкривають різні аспекти загальноучилищної проблеми

Методист

Голови м/к

Згідно плану роботи методкабінету

3.

Організація проведення майстер-класів з метою показу розвитку предметних компетентностей учнів

С.В.Калитюк

Викладачі з пед. званням

Лютий-березень 2015р.

4.

Проведення тематичних консультацій та консультацій-практикумів з проблеми, де педагогічні працівники почувають себе непевно

С.В.Калитюк,

Досвідчені педагоги

Протягом навчального року

5.

Організувати роботу авторських шкіл перспективного педагогічного досвіду

С.В.Калитюк

Жовтень 2014р.

6.

Випуск експрес-інформацій, методичних бюлетенів про педагогічні знахідки в роботі над впровадженням компетентісно орієнтованого навчання і виховання учнів

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

7.

Постійне поповнення кейса дидактичних ігор для загальноосвітніх і спеціальних дисциплін

Голови  м/к

Протягом навчального року

8.

Проведення моніторингу динаміки компетентностей учнів в процесі роботу над загально училищною проблемою

С.В.Калитюк,

Психолог,

Голови м/к

Лютий 2015р.

9.

Проведення методичної декади «Райдуга талантів»

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Лютий 2015р.

10.

Проведення педагогічних читань «Педагогічні стратегії розвитку ключових компетентностей учнів у процесі навчання»

Дирекція,

С.В.Калитюк

Січень 2015р.

11.

Складання зведеного плану масово-методичної роботи над єдиною науково-методичною проблемою

С.В.Калитюк

Вересень 2014р.

12.

Організація роботи шкіл підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання в режимі постійно діючих семінарів.

Практикувати на заняттях шкіл інтерактивні форми роботи з педагогами, оформити фоторепортаж роботи шкіл

С.В.Калитюк

Протягом навчального року

13.

В процесі роботи над загальноучилищною проблемою організувати проведення методичних конкурсів

С.В.Калитюк

Голови м/к

Вересень 2014

Підсумок

Травень 2015

14.

Проведення круглого столу з педагогами училища «Реалізація освітніх інновацій в контексті розвитку педагога професійного технічного навчального закладу»

С.В.Калитюк Голови м/к

Грудень 2014р.

15.

Проведення тижня майстра-початківця «Надія»

С.В.Калитюк

Листопад 2014р.

16.

Проведення тижня молодого викладача «Окрилені творчістю»

С.В.Калитюк,

Молоді викладачі

Лютий 2015р.

17.

Вивчення досвіду викладачів, учні яких мають найбільш високі показники в навчанні

С.В.Калитюк

Протягом навчально року

18.

Оформлення буклетів з висвітленням ефективного педагогічного досвіду з питань здійснення компетентнісно орієнтованого підходу до учнів

С.В.Калитюк Голови м/к

Грудень 2015р.

19.

Оформлення методичної збірки «Творчі знахідки колективу»

С.В.Калитюк

Червень 2015р.

20.

Обговорення результативності роботи над проблемою на науково-методичній раді методичного кабінету

С.В.Калитюк Члени ради

Квітень 2015р.

21.

Поповнення ефективним педагогічним досвідом анотованої картотеки ППД училища

С.В.Калитюк

Червень 2015р.

22.

Проведення діагностики навчальної діяльності

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Травень 2015р.

 ІV етап.   ( 2015 - 2016 н.р. )

Завдання:

- Спрямування роботи всіх педагогічних працівників на впровадження результатів досліджень з проблемної теми в практику роботи педагогічного колективу;

- Вивчення та апробація існуючого ППД;

- Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів;

- Організація якісної самоосвітньої роботи педагогічних працівників та вироблення плану дій щодо впровадження індивідуальної методичної проблеми у навчально - виховний процес;

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Організація роботи методичних комісій над методичними проблемами, які розкривають різні аспекти загальноучилищної проблеми

Методист

Голови м/к

Згідно плану роботи методкабінету

2.

Організувати проведення методичних конкурсів:

-   на кращий інноваційний урок;

-    «Портфоліо педагога»;

-    на краще комплексно-методичне забезпечення кабінетів;

-    публікацій з предмета.

Методист

Протягом навчального року

3.

Організація взаємовідвідування уроків, відвідування уроків методичним активом з метою вивчення конкретних досягнень в роботі над проблемою

С.В.Калитюк

Викладачі з педагогічними званнями

Протягом навчального року

4.

З метою інформування про роботу педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою продовжити випуск методичних бюлетнів

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

5.

Організувати роботу педагогів - наставників, авторських шкіл перспективного педагогічного досвіду

С.В.Калитюк

Жовтень 2015р.

6.

Висвітлювати на сайті училища експрес-інформації про педагогічні знахідки колективу в роботі над впровадженням компетентісно орієнтованого навчання і виховання учнів

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

7.

Поповнити «Фонд педагогічної ініціативи» новою інформацією щодо роботи над методичною проблемою

Голови  м/к

Протягом навчального року

8.

Працювати над вдосконаленням системи діагностики й моніторингу навчальних досягнень, творчих можливостей і здібностей учнів як основою для формування компетентного учня в процесі роботи над загальноучилищною проблемою

С.В.Калитюк,

Психолог,

Голови м/к

Протягом навчального року

9.

Проведення декади педагогічної творчості «Сучасно. Творчо. Компетентно.»

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Лютий 2016р.

10.

Проведення педагогічних читань у вигляді «банку методичних ідей»: «Компетентністно орієнтований підхід у навчально- виховному процесі як основа для формування і розвитку конкурентноспроможного робітника»

Дирекція,

С.В.Калитюк

Січень 2016р.

11.

Проведення педагогічних рад в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

- Результативність роботи методичних  комісій над удосконаленням творчої особистості учня через розвиток професійної компетентності педагогів.

- Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності.

С.В.Калитюк

Педагоги училищаё

Кінець навчального року

12.

Організація роботи шкіл підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання в режимі постійно діючих семінарів.

С.В.Калитюк

Протягом навчального року

13.

В процесі роботи над загальноучилищною проблемою поповнювати довідково-інформаційний куточок з теми, що вивчається

С.В.Калитюк

Голови м/к

Вересень 2015

Підсумок

Травень 2016

14.

Проведення майстер – класів «Сучасний урок з використанням інноваційних технологій»

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

15.

Проведення методичного тижня

С.В.Калитюк

Листопад 2015р.

16.

Проведення тижня молодого викладача «На порядку денному - талант»

С.В.Калитюк,

Молоді викладачі

Лютий 2016р.

17.

Вивчення досвіду викладачів, учні яких мають найвищі показники в навчанні

С.В.Калитюк

Протягом навчального року

18.

Продовжити вивчення існуючого досвіду роботи над проблемою та оформити буклети з висвітленням ефективного педагогічного досвіду з питань формування компетентного учня

С.В.Калитюк Голови м/к

Березень 2016р.

19.

Оформлення методичної збірки «Наш бренд – майстерність і талант»

С.В.Калитюк

Квітень 2016р.

21.

Обговорення результативності роботи над проблемою на науково-методичній раді методичного кабінету

С.В.Калитюк Члени ради

Квітень 2016р.

22.

Спрямування  всіх напрямів внутріучилищної   методичної  роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації методичної проблеми училища

Протягом року

Методист,

Науково - методична рада

23.

Поповнення ефективним педагогічним досвідом анотованої картотеки ППД училища. Оформлення картотеки літератури та матеріалів педагогічної періодики з загальноучилищної проблеми

С.В.Калитюк,

Бібліотекар училища

Травень 2016р.

24.

Підготовка і проведення фестивалю педагогічної майстерності «Через творчість до успіху»

С.В.Калитюк,

Досвідчені педагоги

Протягом навчального року

25.

Аналіз рівня підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів як результат роботи над науково – методичною проблемою

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Травень-червень 2016р.

26.

Обговорення питання впливу професійної компетентності педагогів на розвиток ключових компетентностей учнів

С.В.Калитюк

Голови м/к

Квітень 2016 р.

V етап.   ( 2016 - 2017 н.р.)

Завдання:

-  Систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з єдиної науково - методичної проблеми;

-  Узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, вироблення практичних рекомендацій;

-  Кореляційний аналіз та пропаганда здобутих результатів роботи над проблемою, проведення науково-практичної конференції;

- Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, аналіз діагностування рівня самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;

-  Проведення творчих звітів методичних комісій, кращих педагогів про наслідки роботи над проблемою;

-  Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду;

-  Підготовка матеріалів до друку. Оформлення результатів роботи над проблемою у вигляді методичних рекомендацій.

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Узагальнення і аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних рекомендацій.

С.В.Калитюк

Голови м/к

Протягом навчального року

2.

Проведення звітів методичних комісій про роботу над методичними проблемами, які розкривають різні аспекти загальноучилищної проблеми

Методист

Голови м/к

Згідно плану роботи методкабінету

3.

Організувати проведення училищних конкурсів:

- сучасний урок: «ІКТ - супровід»;

- відеопрезентацій з навчального предмета;

- дидактичних матеріалів до уроків теоретичного та виробничого навчання в електронному вигляді.

С.В.Калитюк

педпрацівники

Протягом навчального року

4.

Оформлення виставки дидактичних матеріалів «Я - атестуюсь». Проведення творчих звітів майстрів і викладачів, які атестуються «Педагогічний ярмарок»

С.В.Калитюк педпрацівники, які атестуються

Протягом навчального року

5.

Організувати роботу авторських шкіл перспективного педагогічного досвіду

С.В.Калитюк

Жовтень 2016р.

6.

Створення банку педагогічного досвіду за результатами роботи над впровадженням компетентісно орієнтованого навчання і виховання учнів

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

7.

Постійне поповнення медіатеки методичного кабінету  наробками педагогів загальноосвітніх і спеціальних дисциплін

С.В.Калитюк,

Голови  м/к

Протягом навчального року

8.

В рамках роботи методичних комісій проводити аналіз тематичних атестацій, контрольних зрізів знань, директорських контрольних робіт для вивчення впливу  інноваційних технологій на рівень навчальних досягнень учнів

С.В.Калитюк,

Психолог,

Голови м/к

Лютий 2017р.

9.

Проведення методичної декади «Професійна майстерність і компетентність педагога на уроці»

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Лютий 2017р.

10.

Проведення педагогічних читань «Впровадження інноваційних технологій – вимога часу в умовах формування компетентного учня XXI століття»

Дирекція, педколектив,

С.В.Калитюк

Січень 2017р.

11.

Складання зведеного плану масово-методичної роботи над єдиною науково-методичною проблемою

С.В.Калитюк

Вересень 2016р.

12.

Організація роботи шкіл підвищення педагогічної майстерності і практикування на заняттях шкіл інтерактивних форми роботи  з педагогами, оформити фоторепортаж роботи шкіл

С.В.Калитюк

Протягом навчального року

13.

Проведення педагогічних рад в рамках роботи над єдиною методичною проблемою.

С.В.Калитюк

Протягом навчального року

14.

Проведення круглого столу з педагогами училища «Продуктивний педагог – продуктивний урок»

С.В.Калитюк, Голови м/к

Грудень 2016р.

15.

Проведення виставки -  презентації методичних розробок «Від творчого прийому – до творчого уроку»

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Квітень - травень 2017р.

16.

Проведення тижня молодого викладача «Окрилені творчістю»

С.В.Калитюк,

Молоді викладачі

Лютий 2017р.

17.

Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій

С.В.Калитюк

Протягом навчально року

18.

Оформлення буклетів з висвітленням ефективного педагогічного досвіду з питань здійснення компетентнісно орієнтованого підходу до учнів «Майстри педагогічної справи»

С.В.Калитюк, Голови м/к

Грудень 2016р.

19.

Оформлення методичної збірки «Скарбниця педагогічного досвіду»

С.В.Калитюк

Червень 2017р.

20.

Здійснення аналізу результатів роботи над єдиною методичною проблемою:

–    підвищення якості навчальних досягнень учнів, їх вихованості, творчого розвитку;

–    зростання професійної компетентності педпрацівників, їх творчого потенціалу.

С.В.Калитюк

Травень 2017р.

21.

Обговорення результативності роботи над проблемою на науково-методичній раді методичного кабінету

С.В.Калитюк Члени ради

Квітень 2017р.

22.

Поповнення ефективним педагогічним досвідом анотованої картотеки ППД училища

С.В.Калитюк

Червень 2017р.

23.

Проведення моніторингу з метою вивчення рівня професійної компетентності педагогів

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Травень 2017р.

24.

Стимулювання і популяризація кращого досвіду.

С.В.Калитюк,

Дирекція училища

Протягом навчального року

25.

Вироблення методичних рекомендацій з питань формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій.

Проведення підсумкової педради по завершенню роботи над проблемою

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Травень-червень 2017р.

26.

Проведення виставки «Вернісаж методичних знахідок педколективу Володимир-Волинського ВПУ (до науково -практичної конференції)»

Проведення науково-педагогічної конференції (як підсумок роботи над проблемою) з теми «Створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів на основі компетентнісного підходу до їх навчання та виховання»

 

Методист: С.В. Калитюк


 
На даний момент 28 гостей на сайті