Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
Програма роботи педагогічного колективу над єдиною загальноучилищною проблемою

Єдина науково-методична проблема, над якою працює колектив Володимир-Волинського ВПУ

2017-2018 н/р  -   2021-2022 н/р

«Розвиток конкурентноспроможної особистості засобами формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей учнів у сучасному освітньому просторі»

 

Завдання

дидактичні:

 • формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;
 • розвиток творчої активності кожного суб'єкта навчання;
 • розвиток практично-дослідницьких навичок учнів;
 • забезпечення й стимулювання саморозвитку і самореалізації особистості;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

 

педагогічні:

 • системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів:
 • технології інтерактивного навчання;
 • технології проектів;
 • технології критичного мислення;
 • ігрових технологій;
 • інформаційних технологій;
 • технології диференційованого навчання;
  • політехнологій, що інтегруються з попередньо означеними.
 • · створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів;
 • формування позитивної мотивації навчання;
 • необхідність розвитку педагогічної майстерності викладача, майстра виробничого навчання як умови підвищення навчальних досягнень учнів.

 

Основні напрямки роботи над загальноучилищною методичною проблемою

«Розвиток конкурентноспроможної особистості засобами формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей учнів у сучасному освітньому просторі» на

2017 - 2018 н/р

2018 - 2019 н/р

2019 - 2020 н/р

2020 - 2021 н/р

2021 - 2022 н/р

 

Діагностичний етап,

який обумовив обрання науково-методичної проблеми

 

 1. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педагога.
 2. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів, їх вихованості, розвитку, здатності до саморозвитку.
 3. Відвідування уроків, позакласних заходів дирекцією училища, методичним активом з наступним аналізом, виявленням професійного рівня педагогів.
 4. Анкетування, діагностування педагогів з метою встановлення рівня професійної кваліфікації.
 5. Складання карти діагностики педагогічної діяльності, систематизація даних.
 6. Виявлення науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності для педагогічного колективу.
 7. Обговорення і затвердження єдиної науково-методичної проблеми училища педагогічною радою.
 8. Створення ініціативної творчої групи (голови методичних комісій) з метою визначення дидактичних та педагогічних завдань в роботі над новою науково-методичною проблемою.
 9. Складання плану роботи над єдиною науково-методичною проблемою училища на п'ять  найближчих років.

 

 

І. Діагностичний етап

2017-2018 н.р.

 

Завдання:

ü Домогтися розуміння кожним педагогічним працівником необхідності впровадження інноваційних технологій, мети їх впровадження;

ü Збагачення педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки з питань підвищення якості інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій;

ü Визначення провідних напрямків діяльності  методичних комісій, шкіл, творчих груп  з питань реалізації проблемної теми;

ü Розроблення моделей, схем,  рекомендацій, порад по впровадженню у практику досягнень науки;

ü Оформлення довідково - інформаційних матеріалів з визначеної теми.

 

Виходячи з даної мети, роботу педагогічного колективу училища над єдиною науково - методичною проблемою спрямувати на виконання наступних завдань:

 

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Аналіз діагностичного дослідження професійної діяльності педагогічних працівників, визначення єдиної науково - методичної проблеми

Методист, голови

методичних комісій

Червень - серпень 2017р.

 

2.

Визначити основні аспекти загально училищної проблеми, над якими будуть працювати методичні комісії училища

Калитюк С.В.,

голови

методичних комісій

 

До 15.06.2017р.

 

3.

Вивчення літератури з науково- методичної проблеми ліцею

Методист, члени педколективу

Протягом року

 

Співбесіда з педагогами з питань роботи над єдиною методичною проблемою

Методист, члени педколективу

 

Вересень, травень

4.

Засідання методичної ради «Про організацію роботи методичних комісій над єдиною науково-методичною проблемою»

Методист, голови

методичних комісій

Вересень 2017р.

5.

Скласти  перелік рекомендованої літератури з проблеми

Методист, голови

методичних комісій

Вересень 2017р.

6.

Організувати роботу педагогічних працівників училища над індивідуальними методичними проблемами (в рамках загальноучилищної проблеми та проблеми методкомісії). Визначити тематику індивідуальних методичних проблем

Калитюк С.В.

Голови м/к, педпрацівники училища

До 02.06.2017р.

7.

 

 

 

Оформити постійно діючу виставку літератури та матеріалів педагогічної періодики з загально училищної проблеми

Калитюк С.В.

 

До 5.09.2017р.

 

 

 

 

8.

Оформити картотеку літератури та матеріалів педагогічної періодики з загально училищної проблеми

Калитюк С.В.

 

До 15.09.2017р.

9.

Практикувати тренінгові заняття педагогічних працівників в школах підвищення педагогічної майстерності з питань формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей учнів.

Калитюк С.В.

Згідно окремого плану протягом 2017-2018 н/р

 

 

 

 

10.

Провести навчальний семінар з викладачами "Формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей учнів "

Калитюк С.В.

Жовтень 2017р.

 

 

11.

Провести консультацію-практикум з майстрами виробничого навчання "Інноваційна спрямованість процесу навчання"

Калитюк С.В.

Люта А.І.

Згідно окремого плану

12.

Організувати роботу творчих груп з проблем:

-               "Підвищення якості знань учнів шляхом розвитку інтелектуально-пізнавальних компетентностей учнів "

-               "Удосконалення комплексно-методичного забезпечення сучасного уроку виробничого навчання в контексті інноваційних технологій"

 

 

Творча група

викладачів

Керівник

Крищук О.В.

 

Творча група майстрів

Керівник

Дукельська С.М.

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

9.

Організувати роботу авторських шкіл передового педагогічного досвіду:

-  класного керівника Хомич С.В.;

-  майстра виробничого навчання з професії "кравець"

Литвинюк Л.П.

Методист

Керівники шкіл ППД

Протягом року

10.

Організувати педагогічне наставництво

Методист

Протягом року

11.

Спланувати роботу клубу молодого викладача "Імпульс"

Методист

До 15.09.2017р.

12.

Організувати роботу консультативного пункту для молодих викладачів

Калитюк С.В.

 

Протягом

І семестру

13.

Скласти схему-пам'ятку

"Самоаналіз уроку"

Калитюк С.В.

До 30.10.2017р.

14.

Оформити в методичному

кабінеті виставку-вітрину

кращих відкритих уроків з теоретичного та виробничого навчання"

Калитюк С.В.

До 15.05.2018р.

15.

Провести педагогічні читання "Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей та підвищення пізнавальної активності "

Дирекція,методист,

члени педколективу

Січень 2018р.

16.

Організувати проведення відкритих уроків уроків

Методист, пед. працівники

Протягом 2017-2018 н/р

17.

Оформити тематичну папку "Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів"

Калитюк С.В.

 

До 1.11.2017р.

 

18.

Організувати проведення методичних конкурсів:

-   на кращий інноваційний урок;

-    на кращий методичний посібник;

-    на кращу методичну розробку виховного заходу з родинного виховання;

-    на краще комплексно-методичне забезпечення кабінетів професійної підготовки

Методичні комісії, класні керівники

 

Протягом року

19.

Провести презентацію

результатів роботи творчих груп

Керівники творчих груп

Квітень 2018 р.

20.

Продовжити методичне патентування творчих знахідок педагогів в процесі роботи над проблемою

Методист

Члени науково-методичної ради

Протягом року

21.

В рамках роботи методичних комісій проводити аналіз тематичних атестацій, контрольних зрізів знань, директорських контрольних робіт для вивчення впливу інноваційних технологій на рівень навчальних досягнень учнів

Голови методкомісій

Протягом навчального року

22.

Провести фестиваль методичних

ідей "Зірковий час"

Методист

Голови м/к

Лютий 2018 р.

23.

Діагностика вивчення особистості учня :

-               Ставлення учнів до навчальних предметів;

-               Рівня самоосвітньої компетентності учнів;

-               Діагностичне дослідження

причин відставання учнів

«Що заважає вчитися?»

Методист,

соціальний педагог, класні керівники

Жовтень-грудень 2017р.

24.

Організувати вивчення досвіду роботи педагогів ПНЗ області, які працюють над аналогічною проблемою

Методист

Протягом року

25.

Розглянути на педагогічній раді питання:

1. Розвиток професійної майстерності педагогів як найважливіша умова підвищення ефективності сучасного уроку та забезпечення належного рівня навчальних досягнень учнів.

2.Формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання в умовах інноваційного освітнього середовища.

Калитюк С.В.

 

грудень 2017 р.

травень 2018р.

 

ІІ. Практичне дослідження проблеми.

2018 – 2019 н/р.

Завдання:

ü Спрямування  всіх напрямів внутріучилищної  методичної  роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

ü Вдосконалення навчально - методичної бази училища з метою реалізації проблеми в практику роботи педагогічного колективу;

ü Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів;

ü Створення банку інформації  щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес;

ü Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми

 

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Провести анкетування та діагностику педагогічної діяльності педпрацівників з метою виявлення труднощів в роботі над проблемою

Методист

Червень 2018 р.

2.

Скласти та проаналізувати карти діагностики педагогічної діяльності

Методист

Червень 2018р.

3.

Спланувати проведення тематичних консультацій для педагогічних працівників на допомогу в реалізації науково-методичної проблеми училища

Методист

Протягом навчального року

4.

Проводити творчі звіти  викладачів і майстрів в/н, які досягли певних успіхів в роботі над проблемою

Калитюк С.В.

голови м/к

Протягом навчального року

5.

Проводити обмін досвідом та методичними знахідками в роботі над проблемою на заняттях шкіл підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів в/н

Калитюк С.В.

 

Протягом навчального року

6.

Практикувати звіти членів методкомісій про результативність роботи над індивідуальними методичними проблемами та єдиною методичною проблемою училища на засіданнях методкомісій

Голови м/к

Протягом навчального року

7.

Оформити "методичну скриньку" з інноваційними дидактичними матеріалами, розробленими в ході роботи над проблемою

Калитюк С.В.

 

Листопад 2018р.

8.

Практикувати випуск методичних бюлетенів та репортажів з кращих уроків і позаурочних заходів з метою ознайомлення членів педагогічного колективу з досягненнями колег в роботі над проблемою

Голови м/к

Протягом навчального року

9

Розробити методичні рекомендації з питань впровадження на уроках технології критичного мислення

Калитюк С.В., члени метод комісії суспільно-гуманітарних дисциплін

Березень 2019р.

10

Випустити методичний бюлетень "З досвіду впровадження методу проектів"

Калитюк С.В.

 

Коба С.Л.

Квітень 2019р.

11

Провести дні творчої педагогіки "Крок до зірок", присвячені реалізації інноваційних підходів до навчально-виховного процесу

Калитюк С.В.

голови м/к

Лютий 2019р.

12

Провести педагогічні читання "Формування інтелектуально-пізнавальної  компетентності учнів - найактуальніша проблема сучасної освіти"

Калитюк С.В.

голови м/к

Січень 2019р.

13

Круглий стіл:

- Робота з невстигаючими учнями та її роль у системі підвищення навчальних досягнень учнів.

- Система роботи з обдарованими учнями.

Методист

 

 

Жовтень

2018р.

Січень

2019р.

14

Провести виставку методичних знахідок до педагогічних читань "Робіть як ми, робіть краще, ніж ми"

Калитюк С.В.

Голови м/к

Січень 2019р.

15

Створити методичний куточок "Сучасному уроку – інноваційні технології"

 

Калитюк С.В.

 

Лютий 2019р.

16

Обговорити результативність роботи над єдиною загальноучилищною проблемою над засіданні методичної ради педкабінету

Голови методкомісії

Березень 2019р.

17

Активізувати роботу методичних комісій над проблемою. Провести відкрите засідання "Презентація методичних ідей" методкомісії викладачів з професії кравець

Методист

Голова методкомісії

Лютий 2019 р.

18.

Вивчати досвід роботи педагогів інших училищ та шкіл області, які працюють над аналогічними проблемами

Педагогічні працівники

Постійно

19.

Продовжити традицію педагогічного наставництва

Методист

Протягом навчального року

20.

Впроваджувати в практику роботи педагогічних працівників перспективний педагогічний досвід з проблеми училища

Педпрацівники

Постійно

21.

Провести педагогічні читання «Удосконалення КМЗ предмета – реальний шлях до активізації навчальної діяльності учнів»

Дирекція, методист,

члени педколективу

Січень 2019р.

22.

Продовжити методичне патентування творчих знахідок педагогічних працівників

Методист

Члени науково-методичної ради

Протягом року

23.

Провести тиждень молодого викладача

Методист

Грудень 2018 р.

24.

Провести тиждень методичної допомоги майстру-початківцю

Методист

Березень 2019 р.

25.

Постійно аналізувати динаміку навчальних досягнень учнів

Голови методкомісій

Протягом року

26.

Діагностичне дослідження

-         Як викликати інтерес до навчання?

-         Моніторинг навчальних досягнень учнів.

Методист,

соціальний педагог,

викладачі, майстри в/н

Жовтень-листопад 2018р.

Травень 2019р.

 

 

ІІІ. Практичне дослідження проблеми.

2019-2020 н.р.

Завдання:

ü Розвиток ініціативи  і творчості кожного педагога на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи;

ü Створення колективу однодумців.

ü Організація взаємовідвідувань уроків, та виховних заходів.

ü Поповнення банку інформації  щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес;

ü Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для учнів щодо удосконалення навчальної діяльності на уроці;

ü Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для педагогічних працівників щодо впровадження проблемної теми у навчально - виховний процес.

ü Аналіз ефективності роботи над єдиною загальноучилищною проблемою та її коректуванням на науковій основі.

 

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Обговорення стану роботи над єдиною методичною проблемою окремих методичних комісій на засіданні педагогічної ради

Члени пед. ради

Згідно плану роботи

2.

Проведення конкурсу на створення кращого навчально-методичного комплексу кабінетів і майстерень, орієнтованого на запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій

Методкабінет

Згідно плану роботи методкабінету

3.

Створення банку дидактичних збірників та навчальних посібників, які ілюструють можливості впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій

Педагогічні працівники

Протягом навчального року

4.

Випуск методичних бюлетенів з метою фіксування інноваційних досягнень

Голови методкомісії

Протягом року

5.

Діагностика ефективності методичної роботи над загальноучилищною проблемою, її впливу на динаміку росту навчальних досягнень учнів

Методист

Голови методкомісій

Протягом року

6.

Провести заняття школи підвищення педагогічної майстерності викладачів "Портрет творчого викладача" (знайомство з методичними знахідками кращих педагогів)

Калитюк С.В.

 

Згідно плану

7.

Провести "Декаду творчості"

Методист

Голови методкомісій

Згідно окремого плану

8.

Провести анкетування педагогів "Мій внутрішній світ" ( з питань виявлення відношення до впровадження інновацій"

Психолог

Згідно плану

9.

Організувати роботу динамічних творчих груп

Методист

Протягом року

10.

Продовжити вивчення існуючого досвіду роботи над проблемою

Педагогічні працівники

 

Протягом року

11.

Організувати взаємовідвідування уроків, відвідування уроків методичним активом з метою вивчення конкретних досягнень в роботі над проблемою

Методист

Голови методкомісій

Протягом навчального року

12.

Вдосконалювати методику аналізу інноваційних уроків

Методист

педпрацівники

Протягом навчального року

13.

Організувати роботу педагогів-наставників

Методист

Протягом навчального року

14.

Проводити тематичні консультації та консультації-практикуми, методичні тренінги з проблем, де педагогічні працівники почувають себе непевно

Методист

Протягом навчального року

15.

Діагностичне дослідження:

-         Вивчення ступеня сформованості інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;

- Моніторинг навчальних досягнень учнів.

Методист,

соціальний педагог,

викладачі, майстри в/н

 

 

Жовтень 2019р.

 

Травень 2020р.

 

15.

Педагогічні читання « Сучасні педагогічні технології: їх актуальність в процесі підвищення навчальних досягнень учнів»

Методист, педагогічні працівники

 

Січень 2020р.

16.

Працювати над вдосконаленням системи діагностики й моніторингу навчальних досягнень, творчих можливостей і здібностей учнів як основою для переведення навчального процесу в навчально-дослідницький

Методист, голови методкомісій

Протягом навчального року

17.

Конкурс серед педагогічних працівників:

-         Відеопрезентацій з навчального предмета;

-         Публікацій з предмета;

-         Інформаційних матеріалів до уроків в електронному вигляді.

Методист, голови методкомісій

Протягом навчального року

18.

Відвідування і взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів

Методист, педагогічні працівники

 

Протягом навчального року

19.

Педагогічний тренінг «Стрес. Профілактика психічного здоров’я педагогів»

Методист,

соціальний педагог,

викладачі, майстри в/н

 

 

Лютий 2020р.

 

20.

Педагогічні ради в рамках роботи над єдиною методичною проблемою.

Методист, педагогічні працівники

 

Протягом навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Дослідження результативності.

2020-2021 н.р.

Завдання:

ü Спрямування роботи всіх педагогічних працівників на впровадження результатів досліджень з проблемної теми в практику роботи педагогічного колективу;

ü Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою;

ü Аналіз напрацьованого практичного досвіду, вивчення та апробація існуючого ППД;

ü Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, тестування учнів і батьків, аналіз діагностування рівня вихованості та розвитку учнів;

ü Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів;

ü Організація якісної самоосвітньої роботи педагогічних працівників та вироблення плану дій щодо впровадження індивідуальної методичної проблеми у навчально - виховний процес;

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

Організація роботи методичних комісій над методичними проблемами, які розкривають різні аспекти загальноучилищної проблеми

Методист

Голови м/к

Згідно плану роботи методкабінету

2.

Організувати проведення методичних конкурсів:

-   на кращий інноваційний урок;

-    «Портфоліо педагога»;

-    на краще комплексно-методичне забезпечення кабінетів;

-    публікацій з предмета.

Методист

Протягом навчального року

3.

Організація взаємовідвідування уроків, відвідування уроків методичним активом з метою вивчення конкретних досягнень в роботі над проблемою

С.В.Калитюк

Викладачі з педагогічними званнями

Протягом навчального року

4.

З метою інформування про роботу педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою продовжити випуск методичних бюлетнів

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

5.

Організувати роботу педагогів - наставників, авторських шкіл перспективного педагогічного досвіду

С.В.Калитюк

Жовтень 2020р.

6.

Висвітлювати на сайті училища експрес-інформації про педагогічні знахідки колективу в роботі над впровадженням компетентісно орієнтованого навчання і виховання учнів

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

7.

Поповнити «Фонд педагогічної ініціативи» новою інформацією щодо роботи над методичною проблемою

Голови  м/к

Протягом навчального року

8.

Працювати над вдосконаленням системи діагностики й моніторингу навчальних досягнень, творчих можливостей і здібностей учнів як основою для формування компетентного учня в процесі роботи над загальноучилищною проблемою

С.В.Калитюк,

Психолог,

Голови м/к

Протягом навчального року

9.

Проведення декади педагогічної творчості «Сучасно. Творчо. Компетентно.»

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Лютий 2021р.

10.

Проведення педагогічних читань у вигляді «банку методичних ідей»: «Компетентністно орієнтований підхід у навчально- виховному процесі як основа для формування і розвитку конкурентноспроможного робітника»

Дирекція,

С.В.Калитюк

Січень 2021р.

11.

Проведення педагогічних рад в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

- Результативність роботи методичних  комісій над удосконаленням творчої особистості учня через розвиток професійної компетентності педагогів.

- Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності.

С.В.Калитюк

Педагоги

училища

Кінець навчального року

12.

Організація роботи шкіл підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання в режимі постійно діючих семінарів.

С.В.Калитюк

Протягом навчального року

13.

В процесі роботи над загальноучилищною проблемою поповнювати довідково-інформаційний куточок з теми, що вивчається

С.В.Калитюк

Голови м/к

Вересень 2020

Підсумок

Травень 2021

14.

Проведення майстер – класів «Сучасний урок з використанням інноваційних технологій»

С.В.Калитюк Голови м/к

Протягом навчального року

15.

Проведення методичного тижня

С.В.Калитюк

Листопад 2020р.

16.

Проведення тижня молодого викладача «На порядку денному - талант»

С.В.Калитюк,

Молоді викладачі

Лютий 2021р.

17.

Вивчення досвіду викладачів, учні яких мають найвищі показники в навчанні

С.В.Калитюк

Протягом навчального року

18.

Продовжити вивчення існуючого досвіду роботи над проблемою та оформити буклети з висвітленням ефективного педагогічного досвіду з питань формування компетентного учня

С.В.Калитюк Голови м/к

Березень 2021р.

19.

Оформлення методичної збірки «Наш бренд – майстерність і талант»

С.В.Калитюк

Квітень 2021р.

21.

Обговорення результативності роботи над проблемою на науково-методичній раді методичного кабінету

С.В.Калитюк Члени ради

Квітень 2021р.

22.

Спрямування  всіх напрямів внутріучилищної   методичної  роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації методичної проблеми училища

Протягом року

Методист,

Науково - методична рада

23.

Поповнення ефективним педагогічним досвідом анотованої картотеки ППД училища. Оформлення картотеки літератури та матеріалів педагогічної періодики з загальноучилищної проблеми

С.В.Калитюк,

Бібліотекар училища

Травень 2021р.

24.

Підготовка і проведення фестивалю педагогічної майстерності «Через творчість до успіху»

С.В.Калитюк,

Досвідчені педагоги

Протягом навчального року

25.

Аналіз рівня підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів як результат роботи над науково – методичною проблемою

С.В.Калитюк,

Голови м/к

Травень-червень 2021р.

26.

Обговорення питання впливу професійної компетентності педагогів на розвиток ключових компетентностей учнів

С.В.Калитюк

Голови м/к

Квітень 2021 р.

 

27.

Педагогічні ради в рамках роботи над єдиною методичною проблемою.

Методист, педагогічні працівники

Протягом навчального року

V. Узагальнюючий, підсумковий.

2021-2022 н/р.

Завдання:

ü Систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з єдиної науково - методичної проблеми;

ü Узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, вироблення практичних рекомендацій;

ü Кореляційний аналіз та пропаганда здобутих результатів роботи над проблемою, проведення науково-практичної конференції;

ü Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, аналіз діагностування рівня самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;

ü Проведення творчих звітів методичних комісій, кращих педагогів про наслідки роботи над проблемою;

ü Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду;

ü Підготовка матеріалів до друку. Оформлення результатів роботи над проблемою у вигляді методичних рекомендацій.

 

з/п

Зміст роботи

Виконавці

Строки виконання

1.

 

 

 

 

Узагальнення результатів роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій

 

Методист

Голови методкомісій

Кінець навчального року

 

2.

Провести звіти методичних комісій про роботу над проблемою

Голови методкомісій

Протягом навчального року

3.

Провести звіти творчих груп з відповідними методичними рекомендаціями. Оформлення результатів роботи творчих груп

Методист

Лідери творчих груп

Кінець навчального року

4.

Поповнити "Фонд педагогічної ініціативи" новою інформацією щодо впровадження

інноваційних технологій

 

 

Методист

 

 

Протягом навчального року

5.

Випуск експрес-інформацій, методичних бюлетенів про педагогічні знахідки в роботі

над проблемою

Калитюк С.В.

Голови методкомісій

Педагогічні працівники

Протягом навчального року

6.

Проведення діагностики

динаміки росту навчальних досягнень

Калитюк С.В.

Голови м/к

Кінець навчального року

7.

Провести педагогічні читання у вигляді "банку методичних ідей"

 

Дирекція

Методист

Січень 2022р.

8.

Провести фестиваль педагогічної творчості "На хвилях новацій" з захистом моделей інноваційних уроків

Методист

Голови методкомісій

Лютий 2022 р.

9.

Вивчити ППД окремих педагогів, які досягли певного успіху в

роботі над проблемою

Дирекція

Методист

Протягом навчального

року

10.

Провести науково-практичну конференцію "Впровадження інноваційних технологій –

вимога часу в умовах формува-

ння освіти ХХІ століття"

Дирекція

Методист

Травень 2022р.

11.

Провести виставку "Вернісаж методичних знахідок Володимир-Волинського ВПУ"

Методист

Травень 2022р.

12.

Оформити буклети з описом досвіду кращих педагогів, кращої методичної комісії

Методист

Червень 2022 р.

13.

Провести діагностичне анкетування педагогічної діяльності

Методист

Червень 2022 р.

 

Підготовка і проведення ярмарку педагогічних ідей «Сучасний педагог – сучасний урок»

Методист

Голови  методкомісій

Березень 2022р.

14.

Дослідити вплив роботи над науково-методичною проблемою на рівень навчальних досягнень учнів, їх вихованості, підвищення інтелектуальних здібностей та творчого розвитку

Методист

Голови  методкомісій

Травень 2022 р.

15.

Проаналізувати рівень підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів як результат роботи над науково-методичною проблемою

Методист

Травень 2011 р.

16.

Педагогічні ради в рамках роботи над єдиною методичною проблемою.

Методист, педагогічні працівники

Протягом навчального року

17.

Провести підсумкову педраду по роботі над проблемою

Дирекція

Методист

Червень 2022 р.

Методист         С.В. Калитюк

 
На даний момент 19 гостей на сайті