Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
Сценарій зустрічі "У педагогічній вітальні"

Сценарій зустрічі "У педагогічній вітальні"

(в рамках школи підвищення педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання)

Тема зустрічі:

"Проблема удосконалення сучасного уроку виробничого навчання в контексті особистісно зорієнтованих технологій".

 

Ведучий-керівник школи Місюченко Н. О.

Хід зустрічі

Вступне слово ведучого:

Шановні колеги!

Ми зібралися сьогодні з Вами у нашій педагогічній вітальні, щоб обговорити дуже важливу проблему, а саме "Удосконалення уроку виробничого навчання в контексті особистісно зорієнтованих технологій".

Наша зустріч задумана як пізнавально-розважальна, тому що крім серйозного обговорення проблеми у нас буде, як це і годиться для вітальні, звучати музика, будуть звучати прекрасні пісні і поезії, будуть проводитись педагогічні конкурси.

Сучасний рівень розвитку суспільства ставить нові задачі у вихованні та навчанні підростаючого покоління. Реформа, яка нині проходить в освітній сфері, міняє мету освіти, її філософію, а значить і структуру, і в деякій мірі зміст навчального процесу.

Загальновідомо, що головною умовою успішного навчання учнів є висока якість, висока ефективність роботи учнів під час виробничих занять. Який урок виробничого навчання можна вважати ефективним? Чим відрізняється сучасний особистісно орієнтований урок виробничого навчання від традиційного?

Отже, які завдання нового уроку?

У суть людини закладено прагнення до щастя. На думку засновника гуманістичної психології Абрахама Маслоу, настав час звільнитися від розуміння щастя як стану задоволення й відсутності страждань. Матеріальний добробут не обов'язково забезпечує психологічний комфорт. Наші діти повинні навчитися отримувати задоволення від напруги, яка властива лише людському життю й творчості. Девід Майерс, який досліджує позитивний напрям у психології, вважає, що характерними рисами для щасливих людей є оптимізм, здорова самооцінка і здатність контролювати події свого життя. Тому актуальним завданням нового уроку є створення умов для формування критичного і логічного мислення, рефлексії, психології досягнень і навичок саморозвитку. Людина з цими властивостями не дозволяє себе зомбувати, собою маніпулювати і реалізує особистий життєвий успіх.

Яким же є формат нового уроку?

Навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, де учень і майстер є рівноправними суб'єктами. Це можливо лише на основі широкого запровадження особистісно зорієнтованих технологій.

Ознайомимось з критеріями реалізації особистісно зорієнтованого навчання.

Критерії реалізації особистісно зорієнтованого навчання

 1. 1. Постановка мети як проектування очікуваного результату.
 2. Повідомлення мети та організації навчальної діяльності під час уроку.

3.   Використання  проблемних  творчих  завдань,   активних  форм   і   методів

навчання.

 1. Застосування  різноманітних  форм  і  методів  організації діяльності,  які сприяють розкриттю досвіду учнів.
 2. Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу.
 3. Стимулювання учнів до висловлювання, використання різних способів виконання завдань без страху на помилку.
 4. Заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб вирішення завдання.
 5. Аналіз застосованих способів роботи різних учнів, вибір і засвоєння найбільш раціональних.
 6. Створення умов для природного самовиявлення учня та їх самореалізації.
 7. Стимулювання учнів до використання різних способів використання завдань.
 8. Створення позитивного емоційного настрою в класі.
 9. Створення сприятливих умов для сумісної співпраці всіх учасників педагогічного процесу.
 10. Застосування способів сумісного пошуку вирішення проблеми.
 11. Постійне отримання зворотного зв'язку, своєчасне проведення колекційної діяльності.
 12. Оцінювання відповіді учня в єдності з аналізом того, як учень міркував, який спосіб використовував, де помилився.
 13. Оцінювання діяльності учнів не тільки за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення.
 14. Використання оцінювального дидактичного та роздаткового матеріалу, спрямованого на визначення рівня навчальних досягнень учнів з різною навченістю та навчальними можливостями.
 15. Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.
 16. Підбиття підсумків з аналізом труднощів, причин їх виникнення та шляхів подолання для кожного учня.
 17. Детальне розв'язання домашнього завдання та способів раціональної організації своєї навчальної діяльності.

А тепер в програмі вітальні - український романс "Ой ти, дівчина, з горіха зерно..."

Продовжуємо нашу зустріч.

Педагогічна гра "Жива естафета".

Умови гри:

Кожен гість нашої вітальні - майстер виробничого навчання - ніби передаючи один одному естафету.називає вимоги до сучасного уроку виробничого навчання.

А тепер давайте оживимо "дерево цілей і завдань" щодо удосконалення сучасного уроку виробничого навчання і визначимо, над чим нам слід працювати.

"Дерево цілей і завдань" З питань удосконалення сучасного уроку виробничого навчання.

1.      Ретельна підготовка до уроку майстра виробничого навчання.

а)      матеріально забезпечення - технічного оснащення уроку

б)      дидактичне забезпечення уроку

в)      планування уроку

 1. Чітка постановка дидактичної мети і задач уроку та їх ефективна реалізація.
 2. Забезпечення єдності теорії і практики.
 3. Науковість викладання на основі ПТН галузі.
 4. Застосування найбільш ефективних форм і методів навчання.
 5. Проблемно-пошуковий підхід до вивчення учнями нового матеріалу.
 6. Формування в учнів З.У.Н. на основі самостійної і усвідомленої активності.
 7. Диференційований і індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання.
 8. Створення ситуації успіху для кожного учня на кожному виробничому занятті.

Музична хвилинка: звучить фрагмент із "Пори року" П.Чайковського. Продовження зустрічі -педагогічні дискусії з проблем:

Немає нічого сильнішого за ідею, час якої настав" В.Гюго

Тож якою є Ваша думка - чи настав час особистісно орієнтованого навчання?

-        Авторитарний стиль чи навчальне співробітництво з учнями? Так - ні?
Обґрунтуйте.

Хвилинка гумору - гуморески на педагогічну тематику П.Глазового.

Ведучий: Шановні колеги!

Ми з Вами сьогодні багато говорили про формат нового уроку виробничого навчання, про вимоги до нього, а зараз давайте поговоримо про методи й прийоми, які допомагають Вам у розвитку особистості кожного учня, організації ефективної діяльності учнів на уроках виробничого навчання в контексті особистісно орієнтованих технологій.

Підсумок заняття.

-        "Немає нічого сильнішого за ідею, час якої настав" В.Гюго

Тож якою є Ваша думка - чи настав час особистісно орієнтованого навчання?

-        Авторитарний стиль чи навчальне співробітництво з учнями? Так - ні?
Обґрунтуйте.

Хвилинка гумору - гуморески на педагогічну тематику П.Глазового.

Ведучий: Шановні колеги!

Ми з Вами сьогодні багато говорили про формат нового уроку виробничого навчання, про вимоги до нього, а зараз давайте поговоримо про методи й прийоми, які допомагають Вам у розвитку особистості кожного учня, організації ефективної діяльності учнів на уроках виробничого навчання в контексті особистісно орієнтованих технологій.

Підсумок заняття.

 
На даний момент 75 гостей на сайті