Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
Методичний кабінет
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

10 січня 2013 року у Володимир – Волинському ВПУ успішно пройшли педагогічні читання з теми «Створення умов для формування навчальних компетентностей учнів на підґрунті інноваційних технологій».

В педагогічних читаннях взяли участь 20 педагогів училища.

Педагоги ділились досвідом розвитку різноманітних компетентностей учнів шляхом використання навчальних презентацій, дискусій, застосуванням проблемного навчання, шляхом використання комплексно-методичного забезпечення тощо.

 

 
ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

З 10 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року в училищі проходив предметно-методичний тиждень викладачів методичної комісії природничих дисциплін.

В рамках тижня члени метод комісії випустили газету-блискавку «Предметні цікавинки», організували виставку методичних знахідок, зроблених в процесі роботи над проблемою методкомісії та училища, випустили методичний бюлетень «Формування компетентностей учня – одне із головних завдань викладачів природничих дисциплін».

Провели тематичні заходи з фізики, інформатики, астрономії.

Епі-центром тижня став відкритий бінарний урок з математики та фізики, проведений викладачами Зінчук Н.П. та Козак З.П. На цьому уроці учні зрозуміли взаємозв’язок фізики і математики, прикладний характер одержаних знань.

Урок проведено на високому науково-методичному рівні.


 
ТИЖДЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МОЛОДОМУ МАЙСТРУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

З 10 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року в училищі успішно пройшов тиждень методичної допомоги молодому майстру виробничого навчання.

В рамках тижня для майстрів виробничого навчання проведені:

  • Психологічна консультація – практикум «Стрес в педагогічній діяльності»;
  • Лекція-візуалізація «Активізація навчальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання».

Досвідчені майстри виробничого навчання провели в рамках тижня творчі відкриті уроки.

Урок виробничого навчання з професії кравець з теми «Обробка рукавів і вметування їх в пройму», проведений майстром Кобою Н.П., продемонстрував молодим майстрам інноваційні підходи до активізації навчальної діяльності учнів.


Урок одержав схвальну оцінку всіх присутніх.

Урок виробничого навчання з професії маляр, штукатур з теми «Прийоми намазування штукатурного розчину на поверхні стін соколом та півтерком», проведений майстром Архимович Л.П., був справжнім майстер – класом для молодих майстрів.

Це був урок – сходження на вершину майстерності. Девізом уроку майстер разом з учнями обрали слова «Хочу, можу, буду – Майстром!»


Під час сходження учні робили певні зупинки, які дозволили майстру перевірити теоретичні знання, продемонструвати за допомогою відеоуроку трудові прийоми, закріпити їх роботою з інструкційними картами та рішеннями виробничих ситуацій, перевірити знання учнями правил безпеки праці методом «ланцюжка».


Урок відповідав сучасним вимогам і був проведений на високому методичному рівні.

 
«Алло, шукаємо педагогічні таланти!»

З 03.12.2012 року по 07.12.2012 року в училищі проходив методичний тиждень під девізом «Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся»

Китайська мудрість 
Тематичний захід «Козацька слава не вмре, не загине»

В рамках декади методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін цікаво пройшов 21.11.2012р. тематичний захід «Козацька слава не вмре, не загине» проведений викладачем історії Семенюком В.С.

Викладач разом зі своїми учнями з групи операторів комп’ютерного набору, переодягнувшись в гетьмана, грав різноманітні сценки з козацького життя, учні співали козацькі пісні, розповідали легенди. Використання мультимедійного пристрою дозволило викладачу створити відповідний емоційний фон козацької доби шляхом демонстрації уривків з кінофільмів. Проведений захід був актуальним та значущим у патріотичному вихованні учнів.


 
Предметно-методичний тиждень методкомісії викладачів з професії слюсар з ремонту автомобілів

З 12.11.2012р. по 16.11.2012р. в училищі проходив предметно-методичний тиждень методкомісії викладачів з професії  слюсар з ремонту автомобілів – голова методкомісії  Нестерук В.В.

В рамках тижня випущені стіннівки «З гумором про свою професію», проведена тематична інформація «Автомобіль вчора, сьогодні, завтра», під навально-розважальна гра «Технічний марафон», випущено методичний бюлетень.

Схвальну оцінку усіх присутніх одержав відкритий урок з предмета «Правила дорожнього руху», проведений  викладачем Кобою С.Л.

Урок продемонстрував уміння викладача здійснювати компетентнісний підхід до навчання учнів, застосовувати сучасні методи навчання.


 
Їх досвід рекомендовано для вивчення педагогам області

 

Скиць Ганна Павлівна

заступник директора з навчальної роботи, викладач математики Володимир-Волинського ВПУ.

Спеціаліст вищої категорії.

Старший викладач.

Відмінник освіти України.

Нагороджена знаком  «Антона Макаренка»

Важливою уковою вдосконалення процесу навчання є активізація діяльності учнів, розвиток їх самостійності.

Інтерактивне навчання є різновидом активного навчання, яке широко застосовує у своїй практиці Г.П.Скиць. Сутність його полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), коли учень і педагог є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Викладач в даному випадку виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи.

Найбільш ефективною формою організації навчального процесу на уроках Г.П.Скиць є робота в парах, трійках, малих групах, яка формує в учнів активність, зацікавленість у результатах спільної праці. Такі форми роботи викладач найчастіше проводить на лабораторно-практичних заняттях та практикумах з математики.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання на уроках життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання задач виробничого змісту типу: "Будівельнику потрібно замовити необхідну кількість цегли для колодязя з певними розмірами", коли учні діляться на малі групи: "Відділ постачання", "Транспортний відділ", "Виробничий відділ" і виконують в групах відповідні розрахункові завдання.

Використання інтерактивних технологій - один із засобів, що сприяє співробітництву, надає можливість реалізувати особистісно зорієнтоване навчання.

Богдан Наталія Володимирівна

викладач української мови та літератури Володимир-Волинського ВПУ. Спеціаліст вищої категорії.

Провідна ідея досвіду Н.В. Богдан - використання особистісно орієнтованих технологій в процесі викладання української літератури як одного із основних чинників інтелектуального розвитку учнів. З метою реалізації даної ідеї викладач широко застосовує нетрадиційну структуру уроків, як от: урок-творення телепередачі, урок-співпраця, урок-літературний портрет, заочна екскурсія по літературних місцях Волині тощо. Викладач розробила серію дидактичних завдань і вправ, невід'ємною складовою яких є вимоги: спів ставте..., проведіть аналіз..., порівняйте..., виступіть від імені героя тощо, що розвиває творчу уяву і образне мислення учнів.

Постійними формами роботи на уроках літератури є "мозкові атаки", міні-дискусії, "актуальний мікрофон", робота в статичних і динамічних парах.

Впровадження особистісно орієнтованих технологій робить уроки літератури цікавими для кожного учасника навчального процесу, створює на уроках творчу атмосферу, сприяє формуванню духовності та активної життєвої позиції.

Н.В.Богдан - автор методичних рекомендацій "Шляхи розвитку індивідуальності на уроках словесності".

Козак Зінаїда Петрівна

викла­дач фізики Володимир-Волинського ВПУ, завідувач кабінетом фізики. Викладач-методист. Відмінник освіти України

 

Формула її успіху складається з розуміння стратегії сучасної української освіти, з майстерності цікаво викладати матеріал, уміння створити сприят­ливе емоційне тло уроку, відтворити чуттєві образи, що лежать в основі багатьох фізичних понять, з рис її власної особистості.

Кабінет фізики, яким вже 11 років завідує З.П. Козак, є одним з найкращих в училищі.

Створення хорошого навчального кабінету - дуже складна справа, вимагає глибоких знань предмета, бачення шляхів і перспектив його вивчення, потребує естетичного смаку і часу.

Сьогодні кабінет фізики в училищі - це спеціа­льно обладнаний навчально-методичний центр, що забезпечує високий теоретичний рівень викладання, наукову організацію праці викладача та учнів.

Кабінет фізики чітко відповідає поставленій цілі, а саме «Підвищення інтелектуальної активності учнів шляхом використання комплексно-методичного забезпечення кабінету в контексті інноваційних тех­нологій».

Комплексно-методичне забезпечення    кабінету успішно використовується на уроках, воно дозво­ляє зробити уроки фізики інноваційними, особистісно-орієнтованими, емоційно та змістовно насиченими.

 
Правовий турнір "Ми і закон"

27. 11. 12. в рамках декади викладачів суспільно – гуманітарних дисциплін та місячника правових знань «Молодь вибирає майбутнє» був проведений правовий турнір  «Ми і закон» з учнями групи П – 1 та членами клубу «Феміда», під керівництвом класного керівника, викладача правознавства Романюк Л. І. та активній допомозі художнього керівника Подзізей С. Г..


Під час проведення правового турніру учасники виявили хороші знання з права, були проведенні цікаві конкурси, показані номери художньої самодіяльності обох команд правового турніру. Для глядачів захід був пізнавальним, цікавим і на думку організаторів викликав зацікавленість у вивченні правознавства.

 
Школа молодого виклаадча

21.11.2012 року в училищі цікаво пройшло засідання клубу молодого викладача «Імпульс». Викладачі-початківці відповідали на запитання анкети «Чи готові Ви …?», прийомом великосвітської розмови доводили один одному необхідність домашніх завдань, в педагогічній дискусії з’ясовували позитивні і негативні сторони інтерактивного навчання.


 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 7 з 10
На даний момент 65 гостей на сайті