Статут євроклубу «Модерн»

Вступ

Євроклуб «Модерн» - це молодіжна організація, покликана інформувати учнівську організацію про інтеграційні процеси в Україні спілкуватися зі своїми однолітками за кордоном, пропагувати європейські цінності, встановлювати стосунки з європейськими організаціями, обмінюватися досвідом та інформацією.

1.Загальні положення:

1.1. Діяльність Євроклубу ґрунтується на принципах демократії, закономірності, гласності гуманізму, рівноправності всіх його членів.

1.2. Євроклуб «Модерн» є доброзичливою неполітичною молодіжною організацією.

2. Основні завдання:

2.1. Поглибити знання з історії України та всесвітньої історії, географії, української та англійської мов, літератури і культури, навчитися їх використовувати.

2.2. Формування в учнів загальноєвропейського світогляду, знань, умінь та навичок, необхідних для проживання в європейському співтоваристві.

2.3. Накопичення та поширення інформації про традиції, історію, культуру своєї країни та країни Європи.

2.4. Сприяння вивчення іноземних мов.

2.5. Підбір матеріалів про Україну як європейську державу та її зв’язки з країнами Євросоюзу.

2.6. Виховання колективізму, необхідного для спільної творчої роботи.

2.6. Формування критичного ставлення молоді до негативних явищ у житі суспільства.

2.7. Розвиток творчої культури мовлення.

3. Правила та обов’язки в клубі. Членство

3.1. Членом клубу може бути учень з будь-якої групи.

3.2. Членство в клубі є добровільною справою.

3.3. До керуючого персоналу євро клубу входять: координатори, президент Євроклубу, секретар та редколегія.

3.4. Член клубу має право:

 • Брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути обраним до складу виборчих органів клубу;
 • Ініціювати заходи, проекти із залученням клубу в цілому або його окремих членів;
 • Представляти клуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

3.5. Член Євроклубу зобов’язаний:

 • Брати активну участь у громадській роботі;
 • Дотримуватись і виконувати вимоги, викладених у Статуті клубу;
 • Дотримуватись високої культури спілкування.

3.6. Членство може бути припинене:

 • Добровільно за поданою заявою;
 • За порушенням чи не виконання умов статуту;
 • За дії чи поведінку, яка дискредитує клуб та ідеї громадського руху.

4. Організації роботи Єароклубу «Модерн»:

4.1. Засідання клубу проводиться 1 раз на місяць;

4.2. Для ефективної праці клубу затверджують посади: президент секретар, редколегія, відповідальні за зв’язки з громад кістю, відповідальні за зв’язки з країнами Євросоюзу, відповідальні за зв’язки з клубами в Україні.

4.3. На першому засіданні клубу визначається перспективний план роботи на рік, який може змінюватись бажанням членів клубу.

4.4. Найголовнішим керівним клубом є загальні збори.

4.5. Повноваження загальних зборів:

 • Визначають основні напрямки діяльності;
 • Укомплектовують склад клубу;
 • Приймають нових чи виключають існуючих членів клубу;
 • Контролюють та оцінюють діяльність клубу;
 • Рішення прийняті на загальних зборах, є обов’язковими для виконання членами клубу.

5. Символіка

5.1. Символіка Євроклубу включає в себе гімн, герб і прапор.

5.2. Всі елементи, які включає в себе символіка створювалась за участі редколегії Євро клубу.

5.3. Символіка Євроклубу є постійними атрибутами.

5. Внесення змін до Статуту.

6.1. Зміни і доповнення можуть запропонувати члени клубу і подати для обговорення на засіданнях клубу у зручній формі, після розгляду приймається рішення.

6.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень, вони вносяться до статуту.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На даний момент 43 гостей і 1 користувач на сайті