Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
План роботи бібліотеки училища ПЛАН РОБОТИ бібліотеки училища (2011-2012 навчальний рік)

І. Основні проблемні питання над якими працюватиме бібліотека Володимир-Волинського вищого професійного училища у 2011-2012 навчальному році
В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки Володимир-Волинського ВПУ є:
─    Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти; розвитку навчально-виховного процесу, виховувати у читачів національну свідомість, повагу до національних символів.
─    Виховувати у читачів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу душу, пізнавальні здібності та інтереси читачів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм.
─    Розвивати різні форми і методи бібліотечної роботи.


─    Сприяти самоосвіті учнів і педагогів, забезпечувати їх потрібною літературою.
─    Підносити на якісно-новий рівень бібліотечну справу, створювати необхідні умови для забезпечення молодого покоління повним обсягом інформації з вітчизняного і світового інформаційного простору.
─    Поліпшувати якісний склад книжкового фонду бібліотеки, своєчасно поповнювати його підручниками та методичною літературою; українською та світовою літературою.
─    Значну увагу приділяти комплектування бібліотечних фондів підручниками та навчальними посібниками з загальноосвітньої, загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки;
─    Впроваджувати в роботу з читачами ефективні форми і методи пропаганди літератури; підвищувати ефективність використання книжкового фонду бібліотеки шляхом вивчення читацьких запитів.
─    Проводити індивідуальну роботу з читачами; співпрацювати з активом бібліотеки.
─    Сприяти формування світогляду учнів училища.
─    Виховувати у читачів загальнолюдські моральні цінності.
─    Здійснювати національно-патріотичне, морально-правове, трудове, екологічне, естетичне виховання учнів.
─    Працювати над сучасним естетичним оформленням бібліотеки.
─    В роботі бібліотеки використовувати комп’ютерну техніку та інформаційну мережу Internet.
─    Вся роботу виконувати в тісному контакті з викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями гуртожитку та бібліотекарями міста .
ІІ. Організація книжкового фонду бібліотеки та його поповнення підручниками та іншою необхідною літературою.
1.    З метою забезпечення навчального процесу поповнювати книжковий фонд бібліотеки потрібно літературою за рахунок державного бюджету і за спеціальні кошти.
2.    Вести чіткий облік усіх книг, які надходять у бібліотеку, своєчасно робити записи в інвентарній книзі і книзі сумарного обліку. Звірятися з бухгалтерією.  
Постійно
3.    Систематично вилучати з фондів бібліотеки застарілу по змісту та зношену літературу.
Постійно
4.    Списану літературу здавати в макулатуру. При необхідності частину списаних підручників віддавати в кабінети на роздатковий матеріал.
Червень-серпень
ІІІ. Організація обслуговування читачів
─    Охопити читанням весь контингент учнів та педагогічний колектив.
До 1 жовтня
─    Вивчати запити читачів за допомогою індивідуальних бесід з метою покращення їх обслуговування.
Постійно
─    З метою кращого розкриття фонду бібліотеки оформляти книжкові виставки.
Постійно
─    Допомагати класним керівникам та майстрам виробничого навчання у підборі літератури для виховних годин.
Постійно
─    Виступати на педагогічних радах та робити звіти про роботу бібліотеки, інформувати про нові надходження літератури.
Постійно
─    Взяти під контроль читання учнів, схильних до правопорушень, проводити з ними індивідуальну роботу.
Постійно
ІV. Інформація та довідково-бібліографічне обслуговування читачів
─    Систематично інформувати керівництво училища, педагогічних працівників, учнівський колектив про нові надходження у бібліотеку. Для цього протягом року в методичному кабінеті та в кабінеті майстрів вивішувати інформаційні бюлетені та списки нової літератури та постійно оновлювати інформацію про нові надходження книг та періодичних видань на сторінці «наша бібліотека» загально училищного сайту.
Протягом року
─    Інформаційне забезпечення методичної проблеми, над вирішенням якої працює педагогічний колектив училища: «Підвищення якості інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій».
Протягом року
─    Інформаційне забезпечення засідань методичних об’єднань та педагогічних рад.
Протягом року
─    Надання індивідуальної інформації керівництву училища та педагогічним працівникам, які атестуються.
Постійно
─    Проводити бібліотечні перегляди нової літератури.
─    Організовувати книжкові виставки для учнів по тематиці їх професій.
─    Систематично вести картотеки підручників, газетних і журнальних матеріалів.
─    Систематично працювати з алфавітним каталогом бібліотеки.
─    Видавати усні та письмові довідки відвідувачам бібліотеки.

Завантажити весь план роботи бібліотеки на 2011-2012 навчальний рік

 
На даний момент 7 гостей на сайті