Корисні посиланняВхід на сайтЗабули свій пароль? / Зареєструватися

Опитування

Чи подобається Вам навчатись у Володимир-Волинському ВПУ
 
ПЛАН РОБОТИ бібліотеки училища (2014-2015 навчальний рік)

І. Основні проблемні питання над якими працюватиме бібліотека Володимир-Волинського вищого професійного училища у 2014-2015 навчальному році

В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки Володимир-Волинського ВПУ є:

─     Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти; розвитку навчально-виховного процесу, виховувати у читачів національну свідомість, повагу до національних символів.

─     Виховувати у читачів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу душу, пізнавальні здібності та інтереси читачів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм.

─     Розвивати різні форми і методи бібліотечної роботи.

─     Сприяти самоосвіті учнів і педагогів, забезпечувати їх потрібною літературою.

─     Підносити на якісно-новий рівень бібліотечну справу, створювати необхідні умови для забезпечення молодого покоління повним обсягом інформації з вітчизняного і світового інформаційного простору.

─     Поліпшувати якісний склад книжкового фонду бібліотеки, своєчасно поповнювати його підручниками та методичною літературою; українською та світовою літературою.

─     Значну увагу приділяти комплектування бібліотечних фондів підручниками та навчальними посібниками з загальноосвітньої, загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки;

─     Впроваджувати в роботу з читачами ефективні форми і методи пропаганди літератури; підвищувати ефективність використання книжкового фонду бібліотеки шляхом вивчення читацьких запитів.

─     Проводити індивідуальну роботу з читачами; співпрацювати з активом бібліотеки.

─     Сприяти формування світогляду учнів училища.

─     Виховувати у читачів загальнолюдські моральні цінності.

─     Здійснювати національно-патріотичне, морально-правове, трудове, екологічне, естетичне виховання учнів.

─     Працювати над сучасним естетичним оформленням бібліотеки.

─     В роботі бібліотеки використовувати комп’ютерну техніку та інформаційну мережу Internet.

─     Вся роботу виконувати в тісному контакті з викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями гуртожитку та бібліотекарями міста .

ІІ. Організація книжкового фонду бібліотеки та його поповнення підручниками та іншою необхідною літературою.

  1. З метою забезпечення навчального процесу поповнювати книжковий фонд бібліотеки потрібно літературою за рахунок державного бюджету і за спеціальні кошти.
  2. Вести чіткий облік усіх книг, які надходять у бібліотеку, своєчасно робити записи в інвентарній книзі і книзі сумарного обліку. Звірятися з бухгалтерією.

Постійно

  1. Систематично вилучати з фондів бібліотеки застарілу по змісту та зношену літературу.

Постійно

  1. Списану літературу здавати в макулатуру. При необхідності частину списаних підручників віддавати в кабінети на роздатковий матеріал.

Червень-серпень

ІІІ. Організація обслуговування читачів

─     Охопити читанням весь контингент учнів та педагогічний колектив.

До 1 жовтня

─     Вивчати запити читачів за допомогою індивідуальних бесід з метою покращення їх обслуговування.

Постійно

─     З метою кращого розкриття фонду бібліотеки оформляти книжкові виставки.

Постійно

─     Допомагати класним керівникам та майстрам виробничого навчання у підборі літератури для виховних годин.

Постійно

─     Виступати на педагогічних радах та робити звіти про роботу бібліотеки, інформувати про нові надходження літератури.

Постійно

─     Взяти під контроль читання учнів, схильних до правопорушень, проводити з ними індивідуальну роботу.

Постійно

ІV. Інформація та довідково-бібліографічне обслуговування читачів

─     Систематично інформувати керівництво училища, педагогічних працівників, учнівський колектив про нові надходження у бібліотеку. Для цього протягом року в методичному кабінеті та в кабінеті майстрів вивішувати інформаційні бюлетені та списки нової літератури та постійно оновлювати інформацію про нові надходження книг та періодичних видань на сторінці «наша бібліотека» загально училищного сайту.

Протягом року

─     Інформаційне забезпечення методичної проблеми, над вирішенням якої працює педагогічний колектив училища: "Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій"

Протягом року

─     Інформаційне забезпечення засідань методичних об’єднань та педагогічних рад.

Протягом року

─     Надання індивідуальної інформації керівництву училища та педагогічним працівникам, які атестуються.

Постійно

─     Проводити бібліотечні перегляди нової літератури.

─     Організовувати книжкові виставки для учнів по тематиці їх професій.

─     Систематично вести картотеки підручників, газетних і журнальних матеріалів.

─     Систематично працювати з алфавітним каталогом бібліотеки.

─     Видавати усні та письмові довідки відвідувачам бібліотеки.


 
На даний момент 30 гостей на сайті